SAL7377, Act: V°113.4-R°114.1 (224 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°113.4-R°114.1  
Act
Date: 1483-09-26

Transcription

2020-09-14 by arlette De Paepe
Item al eest dat de voirscr(even) geluefte gesciet es gelijck voe(r)/
soe es nochtans vorweerde wairt tsake dat willem de/
mu(n)te(re) wonen(de) te velpe die principael sculde(r) es vand(en)/
voirs(creven) twee mudden cor(en) en(de) die he(m) altijt d(aer)aff heeft wille(n)/
ontwercken mette(n) ordinan(cie) vand(en) lande opde come(n)scapen/
vand(en) greyne tande(re)n tijden gemaect meynen(de) die doot/
te wesen en(de) dat hij mett(er) restitucien vand(en) pe(n)ni(n)gen die hij/
d(aer)aff ontfange(n) hadde soude gestaen hem d(aer)aff tegen den/
selve(n) jacoppe die zijn ontlastinge in dien opten voirs(creven)/
/ willem(me) vervolgen sal tusschen dit en(de) den voirs(creven) kersmesse/
naestcomen(de) can ontwercken met rechte alhier alsoe dat/
hij metten selve(n) pe(n)ni(n)gen gewijst worde te gestaen(e)/
dat dan oick deselve jacop als borge aende voirscr(even)/
henr(icke) metten selve(n) pe(n)ni(n)gen voirt sal gestaen d(er) voirs(creven)/
gelueften niet tegenstaen(de) mair anders sal de voirs(creven)/
jacop ten voirs(creven) kersmesse gehouden zij(n) de voirs(creven) twee/
mudden cor(en) den voirs(creven) henr(icke) te betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] eod(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt