SAL7377, Act: V°120.4-R°121.1 (232 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°120.4-R°121.1  
Act
Date: 1483-10-02

Transcription

2020-10-07 by arlette De Paepe
Item es dese leste guedinge geschiet t(er) meyni(n)gen want mij(n)/
vrouwen voirscr(even) den voirs(creven) eerw(er)digen hee(r) geleent heeft/
tusschen de xix en(de) xx marck silvers in stalen en(de) and(er)s/
wair hij huer d(aer)aff bynne(n) [vacat] gheene restitucie en dade/
hebben en(de) geschien dat zij dan huer om d(aer)toe te come(n) v(er)richte(n)/
soude moegen en(de) die met alle(n) costen d(aer)om geleden zij ware(n)/
/ van rechte oft ande(re) verhalen aende voirs(creven) goede alle ende/
yegewelke met v(er)coope en(de) execucien d(er) selver en(de) anderssins/
nemelijck aen des d(ae)r ove(re)n soude moege(n) bove(n) de co(m)me(re)n d(aer)aff/
voe(r) geruert es en(de) ande(re)n d(aer)op va(n) te voe(re)n staen(de) en(de) niet voird(er)/
en sal en(de) vrouwe mett(er) voirs(creven) guedinge(n) moege(n) wercken en(de)/
de voirs(creven) restitucie gedae(n) zijnde vand(en) voirs(creven) juweele(n) bij m(ijn)/
hee(r) den busscop oft va(n) zijne(n) wege(n) oft zijne actie hebben(de) zond(er)/
last m(ijns) voirs(creven) vrouwe(n) salme(n) dese guedinge mette(n) condicien/
a(n)nichile(re)n en(de) te nyeute doen cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt