SAL7377, Act: V°121.2-R°122.1 (237 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°121.2-R°122.1  
Act
Date: 1483-10-02

Transcription

2020-10-04 by arlette De Paepe
Want meester jan van ravescote die met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e)/
heeft ende houden(de) es eene rinte van vijf gulden rijders erflijck/
aen en(de) op zeke(re) goede te weten(e) thof geheete(n) van vroyenberge/
met huyse(n) hove(n) wynnen(de) landen bempden eeussele(n) mett(er) brouwerien/
vroenten geheeten voirgange wate(re)n wouwe(re)n en(de) alle(r) ande(re)n sijne(n)/
toebehoirte(n) gelijck de voirs(creven) goede gelegen sijn inde prochie van/
vroyenberge tusschen de kerstrate ald(aer) en(de) de voe(r) ald(aer) bijde/
meystrate en(de) bijde molenstrate en(de) noch op meer ande(re) pande/
ind(en) scepen(en) br(ieven) begrepe(n) hem alle de selve goede en(de) ond(er)pande/
heeft doen leve(re)n oft giel(is) eveloge d(er) stat bode in zijne(n) name/
ende dach van rechte doen beteeken(e) woute(re)n vand(en) poele/
/ geheeten vanden veken(en) oft hij tegen de voirs(creven) leveringe yet hadde/
willen allige(re)n tot welken dage noch oick op heden als ten/
verstreken(en) de selve wout(er) noch procur(eur) va(n) zijne(n) wege(n) ge(com)parert/
en is den voirs(creven) meester ja(n)ne trecht voirt versueken(de) soe v(er)re/
dat de scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manisse smeyers gewesen hebben voir/
een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck heeft gebleke(n) bij r(e)sc(ri)pte/
des meyers va(n) leefdale datme(n) den voirs(creven) meest(er) ja(n)ne vanden/
voirscr(even) goeden en(de) onderpande(n) houden soude inde machte va(n) zijne(n) scep(enen)/
brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) is in/
scampno cor(am) scabinis octobr(is) ii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt