SAL7377, Act: V°13.2 (24 of 948)
Search Act
previous | next
Act V°13.2  
Act
Date: 1483-07-03

Transcription

2019-04-01 by arlette De Paepe
Item augustijn van muysen(en) jacop amelryx en(de) symoe(n) maerscalck/
die voirmaels de voirscr(even) augustijn als principael en(de) de twee/
ande(r) als zijn borge(n) hen v(er)oblig(er)t hebben voir scepen(en) van loven(en)/
en(de) met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(en) voir vi r(ijns) g(ulden) erflijck ae(n) [vacat]/
in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijt al eest zoe dat de selve/
augustijn dande(r) twee heeft geloeft d(aer)aff tontheffen(e) en(de)/
d(aer)enbove(n) hen bekint eene(n) br(ief) app(ar)t om hen te doe(n) losse(n) alst/
hen gelieve(n) soude moege(n) inder best(er) forme(n) dat nochta(n) dese(n) al/
niet tegenstaen(de) zij alle drie de principale pe(n)ni(n)ge va(n) dien te/
gelijcken getoge(n) hebbe(n) en(de) dat elck va(n) hen tderdel van dier/
erfrinte(n) en(de) tv(er)loop vand(er) selv(er) gevalle(n) oft te vallen(e) sculdich/
zij(n) te drage(n) geloven(de) mits dese(n) elck hue(re)r den ande(re)n vand(en)/
eene(n) derdendeele d(er) selver erfrinte(n) d(er) v(er)lopen(en) rinten d(er) selver/
en(de) alle costen en(de) lasten uuyt gebreke va(n) zijne(n) derdendeele/
gebue(re)n mochten zij ware(n) van rechte oft ande(r) schadeloes te/
houden(e) en(de) allessins tontheffen(e) cor(am) roel(ants) berge julii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt