SAL7377, Act: V°13.3 (25 of 948)
Search Act
previous | next
Act V°13.3  
Act
Date: 1483-07-03

Transcription

2019-03-29 by arlette De Paepe
Item goirt karnierman die te pachte gehoude(n) heeft van/
vrancken van maerbeke becke(r) zeke(r) lande desselfs vranx/
gelege(n) op de(n) blauwe(n)putte opde loe en(de) d(aer)omtrent heeft/
geloeft de vruchte(n) vande(n) selve(n) goede(n) te hante(re)n en(de) inne te/
doen tot vranx meesten prouffite ende die te legghen/
in gewarig(er) hant daers de selve vrancke te vreden zij(n)/
sal om d(aer)aen den selve(n) vrancken zijne(n) pacht van/
xiii(½) mudden core(n)s te neme(n) en(de) oick d(aer)aen te verhale(n) de/
gebreken die de selve vrancke bevi(n)den mochte int afsceyd(en)/
vand(en) selve(n) goede aen zij(n) lande in sca(m)pno julii iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt