SAL7377, Act: V°130.2 (255 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°130.2  
Act
Date: 1483-10-07

Transcription

2020-11-01 by arlette De Paepe
Allen (et)c(etera) dat anthonijs cocx als procur(eur) des abts en(de) conve(n)ts/
va(n) vlierbeke bij loven(e) met procu(r)acien die hij voir ons/
exhibeerde ond(er) segele(n) vand(en) abt en(de) conve(n)te vand(er) daet/
oct(obris) ix lxxxi ende uuyt crachte va(n) eend(er) clausule(n) van/
substitucie(n) d(aer)inne begrepen heeft de selve p(ro)cur(eur) gesubsituert/
goirde va(n) rotselair al(ia)s ty(m)merma(n) en(de) den selve(n) volcome(n) macht/
geg(even) te v(er)ware(n) te v(er)volge(n) te bedinge(n) te wynne(n) te v(er)liese(n)/
alsulke(n) sake en(de) questie als tselve gods(huis) mette(n) selve(n) goede/
en(de) meer ande(re)n hue(re)n medeplege(re)n uuystaen(de) heeft te gescille/
tegen henr(icke) van balen aengaen(de) eene(n) erfwege te kessele/
aendestrate aldair ende voirts allet ghene te doene (et)c(etera)/
p(ro)mitt(entes) rat(um) cor(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o] hove nausnyde(re) scabinis/
octobr(is)vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt