SAL7377, Act: V°139.2 (279 of 950)
Search Act
previous | next
Act V°139.2  
Act
Date: 1483-10-17

Transcription

2020-12-22 by arlette De Paepe
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoiren/
lesen borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raet der stat van loven(e)/
saluyt doen cont en(de) te weten(e) dat op heden datu(m) va(n)/
desen voir ons gecompareert zijn in hue(re)n propre(n) p(er)sonen/
jan peter ende severijn de hodbe(r)ge gebruede(re)n en(de) jan/
de charlier hue(r) swag(er) ende hebben geconst(ituert) gesedt/
volcome(n) macht procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) henricken/
de hodbe(r)ge hue(re)n brued(er) en(de) zwager Alle ende yeg(ewelke)/
hue(re) saken questien en(de) geschille(n) die zij alsoe uuytstaen(de)/
hebbe(n) oft namaels hebben sele(n) moege(n) alle hue(r) jairg(gulden)/
sculden opcomi(n)gen en(de) vervallen goede beruerlijck ende/
omberuerlijck hoedanich die zijn wair die belegen zijn/
oft bevonden moege(n) worden Te v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n)/
opte bue(re)n en(de) tontfangen dair voe(r) te panden te daghen/
te beleyden rasteme(n)te te doe(n) leggen die met rechte/
texeque(re)n te vervolgen te bedinghen ende ofts noot/
gebuerde voe(r) alle rechte(re)n gheestelijck ende weerlijck/
de voirscr(even) saken te conteste(re)n te decline(re)n te v(er)antweerden/
texeque(re)n te r(e)convenie(re)n alle gescrifte(n) en(de) libellen ov(er)/
te geve(n) en(de) te neme(n) te replice(re)n te duplice(re)n (et)c(etera) alsoe wel/
int principael als int acccessoir alsoe dicwijle ende/
menichw(er)ve(n) als dat gebuere(n) sal moege(n) en(de) voirtane g(e)n(er)alijck/
en(de) spe(ci)alijck (et)c(etera) promitt(entes) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am)/
hoeve(n) burg(imagistr)[o] naus(nijdere) tants scabinis octobr(is) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt