SAL7377, Act: V°168.3 (330 of 952)
Search Act
previous | next
Act V°168.3  
Act
Date: 1483-11-03

Transcription

2021-04-17 by arlette De Paepe
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat willem van yse(re)n wonen(de) te/
thienen heeft geconst(itueert) gesedt volcoment macht p(ro)cu(r)acie/
en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) janne vande(n) berghe wonen(de) inde rooden/
schilt henr(icke) vande(n) berghe wape(n)make(r) janne va(n) borre/
joh(ann)ese heyms en(de) ja(n)ne va(n) rode aut alle zijn sak(en) q(ue)stien/
ende geschille(n) die hij alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels/
hebben sal moegen alle zijne jairgul(den) sculd(en) opcomi(n)ghen/
ende vervallen goede beruerlijck en(de) omber(uerlijck) (et)c(etera) te v(er)ware(n)/
te mane(n) teysschen in mel(iori) for[ma] (et)c(etera) salvo iusto calculo cor(am)/
hoeve(n) burg(imagistr)[o] berge tants novembr(is) iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt