SAL7377, Act: V°170.4-R°171.1 (332 of 951)
Search Act
previous | next
Act V°170.4-R°171.1  
Act
Date: 1483-11-04

Transcription

2021-05-05 by arlette De Paepe
Inder saken op heden bijden rade vander stat gehandelt/
tusschen janne van vileer geheete(n) ysenbeele t(er) eender/
en(de) woute(re)n van cuyck geheeten va(n) hoochstrate(n) t(er) ande(r) zijd(en)/
aldair de voirscr(even) jan versocht gelijck hij tot meer/
stonden gedaen hadde te moegen geraken tott(er) execucie(n)/
en(de) betalingen van zijnder geve(ri)ficeerder schult navolg(ende)/
/ den voir vo(n)nissen d(aer)aff gewesen voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) lov(en)/
staende onder henr(icke) vasont Hoepende oick en(de) sustine(re)nde/
dat de selve wouter versteken soude sijn en(de) bliven va(n)/
e(n)nige rekeni(n)ghe te moege(n) doen(e) naede voe(r) t(er)mi(n)acien/
ende appointeme(n)ten d(aer)aff bijder stat gegeve(n) d(aer) hijs he(m)/
toegedroech vand(en) daet xiiii[c] lxxxiii qui(n)ta septe(m)br(is)/
seggen(de) oick hoe dat hij een maent tijts deselve/
materie hadde laten v(er)strijken op hope dat hij van/
woute(re)n gecontenteert soude hebben geweest by(n)nen/
middelen tijde inder mate(n) zeke(re) brieve van wout(er)s wege(n)/
gecome(n) aenden borg(er)meest(er) vand(er) stat dat innehielden/
Dair tegen de voirscr(even) wout(er) luttel oft niet en heeft doen/
allige(re)n al eest dat hij tot meer stonde(n) d(aer)om bijder/
stadt op tversueck desselfs jans ontboden is geweest/
es geappointeert ende uuytgesproken den voirs(creven) p(ar)tien/
compare(re)nde als op heden bijder selve(re)r wet nad(er) voirs(creven)/
voirhandelingen van appointeme(n)ten en(de) t(er)mi(n)acien d(aer)aff/
geschiet en(de) gegeve(n) d(aer)op bij goeder delibe(r)acien gelet/
zijnde dat wouter van cuyck nade selve voe(r) t(er)mi(n)ac(ien)/
en(de) appointeme(n)ten versteken sal zijn en(de) blive(n) vand(en)/
rekeni(n)g(en) te moege(n) doe(n) vand(en) goede(n) d(aer) questie af is/
ende dat jan ysenbeele met zijnd(er) geve(ri)ficeerder scult/
sal moegen voirt vare(n) navolgen(de) zijne(n) beleyde ende/
voir vo(n)nissen d(aer)op geslagen soe dat behoirt in cons(ili)[o]/
novembr(is) iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt