SAL7377, Act: V°208.2-R°209.1 (403 of 951)
Search Act
previous | next
Act V°208.2-R°209.1  
Act
Date: 1483-11-29

Transcription

2021-11-02 by arlette De Paepe
Want arnt hanckairt als geleyt nae deser stat recht/
/ voir sijn wettich gebreck nae deser stat recht voir zi tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve jans wijle(n) m(er)cille/
wair die gelegen zijn hem oft pete(re)n comelinck der stat/
bode in zijne(n) name alle de selve goede heeft doe(n) leve(re)n/
ende dach van rechte doe(n) bescheyden den kinde(re)n ende/
erfgename(n) des voirs(creven) jans m(er)cille oft zij tege(n) de leveri(n)ge/
yet hadden willen allige(re)n Tot welken daghe op heden/
dienen(de) de voirscr(even) p(er)sone noch nyema(n)t va(n) hue(re)n wege(n)/
gecompareert en zijn den voirscr(even) geleydde(n) trecht voirt/
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) va(n) loven(e) ter maniss(en)/
smeyers gewese(n) hebben voir een vo(n)nisse nae dat hen heeft/
gebleken de voirs(creven) execucie behoirlijck gesciet te zijne/
wair die wed(er)p(ar)tie vand(en) geleyden niet en compareerde/
voe(r) den opstane smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den voirs(creven)/
geleyden vand(en) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht van/
zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) come(n) is in scampno no(vem)[br(is)] penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-23 by Xavier Delacourt