SAL7377, Act: V°25.3-R°26.1 (50 of 948)
Search Act
previous | next
Act V°25.3-R°26.1  
Act
Date: 1483-07-08

Transcription

2019-06-29 by arlette De Paepe
Van allen questien ende geschille(n) die over lange(n) tijden/
en(de) tot opden dach van heden uuytgestaen hebben tussche(n)/
he(re)n janne de grove p(ri)este(r) en(de) jacoppe v(er)noeyen inden/
name va(n) he(m) selve en(de) van wegen jans vande(n) ynde ende/
de kinde(re)n henr(ix) wile(n) sgrove(n) t(er) eend(er) en(de) jose wilts/
schoe(n)makere t(er) ande(r) zijden aengaen(de) zeke(re)n erfgoeden/
/ gebleve(n) naede doot jans wile(n) lembrechts en(de) katlijnen/
sgroven zijnder huysvrouwen ende anders des d(aer)uuyt gespruyt/
is van costen oft anderssins hebben hen de selve p(ar)tien/
verbonde(n) en(de) gesubmitteert in seggers en(de) vriendelijcke yffeners/
te weten(de) de voirscr(even) yerste p(ar)tie in johan(ne) vasont ende/
de voirs(creven) joes wilts in henr(icke) hanckart seretar(is) d(er) stadt/
va(n) loven(en) met sulker condicien dat de voirs(creven) p(ar)tien en(de)/
elck van hen zijne(n) segg(er) informacie geve(n) sal met mo(n)de/
oft gescrifte ende dat gedae(n) zijnde sulle(n) de segg(er)s hue(r)/
uuytsprake d(aer)aff doe(n) bynne(n) acht dag(en) d(aer)nae promitt(entes) rat(um)/
cor(am) roelants berghe julii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt