SAL7377, Act: V°67.3 (142 of 947)
Search Act
previous | next
Act V°67.3  
Act
Date: 1483-08-25

Transcription

2020-05-15 by arlette De Paepe
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat h(er) ingelbeert hee(re) tot yttert (et)c(etera)/
ridder heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht macht p(ro)cu(r)acie/
en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) gheerden huygs diene(r) d(er) stat va(n)/
loven(e) alle zijn saken in meliori forma en(de) voirtane/
g(e)n[er]alijck en(de) spe(ci)alijck d(aer) mee te doen(e) en(de)n te vorde(re)n (et)c(etera)/
promitt(ents) rat(um) salvo iusto calculo co(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o]/
berge nausnyde(re) scab(inis) aug(usti) xxv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt