SAL7377, Act: V°80.3 (163 of 949)
Search Act
previous | next
Act V°80.3  
Act
Date: 1483-08-30

Transcription

2020-06-10 by arlette De Paepe
Allen den ghene(n) dat peter vander linden woenen(de) tsint/
aechtenrode heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht/
procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) janne va(n) rode geh(eeten) ty(m)m(er)ma(n) en(de) willem(me) de wy(n)ne geheeten va(n) schoe(re) aut alle zij(n) sak(en)/
questien In mel(iori) forma salvo iusto calculo cor(am) m(a)g(ist)ro/
rene(r)o liefkenr(ode) substituto burg(imagistro) berge nausnyde(re) scabinis/
aug(usti) penult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-22 by Xavier Delacourt