SAL7378, Act: R°10.2-V°10.1 (16 of 790)
Search Act
previous | next
Act R°10.2-V°10.1  
Act
Date: 1484-06-30

Transcription

2019-08-19 by Luc De Keersmaecker
Vander questien gecomen [en(de)] geport op heden bijden raide vander/
stadt tusschen janne van bolle inden name van katlijne(n) scholiers/
sijnd(er) huysvrouwen en(de) henricke heyberchs inden name en(de) als/
momboir sijnd(er) kinde(re)n barbelen scoliers sijnd(er) werdynne(n) kinde(re)n/
jacops wijlen scoliers vanden naebedde t(er) eende(r) en(de) marien/
geertruden scoeliers en(de) janne verlocht als momboir sijnd(er) kinde(re)n/
hem gebleven van lijsbetten wijlen scholiers sust(er) der voirs(creven) marien/
en(de) g(er)truden t(er) ande(r) sijden Als van seke(re)n erfrinten vercregen bijde(n)/
voirs(creven) wijlen jacoppe te weten(e) van sesse rijders erflijc en(de) eene(n)/
hollan(sche) gulden(en) op seke(r) panden en(de) borghen bebrieft som met scepen(en) brieve(n) van loven(en) en(de) oic van werchte(r) die aldair geex/
hibeert werden inhouden(de) de condicien en(de) vorweerden hoe ende/
in wat manie(re)n die onder sijn kinde(re)n vanden voirbedde en(e) nae/
bedde gedeylt souden werden Vanden welken sij met malcande(re)n/
/ niet en consten ov(er)comen bege(re)nde alsoe in wed(er)sijden dair van besliche/
te wordden bijden raide hoe en(de) in wat manie(re)n zij de selve rinte(n)/
ond(er) malcande(re)n souden deylen nae den rechte en(de) oic nae uutwisen/
d(er) selv(er) brieve(n) en(de) condicien d(aer) inne begrepen Es uutgesproken/
en(de) get(er)mineert voe(r) recht d(aer) op bijden raide geledt sijnde dat de/
voirs(creven) rinten tusschen de voirs(creven) kinde(re)n vanden naebbedde en(de) [den] voirkinde(re)n/
inden brieve(n) begrepe(n) en(de) nae uutwijsen der selv(er) gelijckelijc sculd(ich)/
sijn gedeylt te wordden En(de) dat de kinde(re)n va(n) lijsbette(n) wijlen/
scoliers h(ier) inne staen sullen en(de) mede deylen inde voirs(creven) rinte(n)/
inde stadt vand(er) moed(er) in consilio opidi junii ulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-30 by Xavier Delacourt