SAL7378, Act: R°15.5 (32 of 790)
Search Act
previous | next
Act R°15.5  
Act
Date: 1484-07-06

Transcription

2020-01-27 by Luc De Keersmaecker
It(em) thirion de buillon die met brieve(n) vand(er) stadt hadde doen afscriven/
alsulken ongebruyck alse gielijs de deseyn ond(er) den meye(r) d(er) he(re)n va(n)/
viler tot sart resbarbe hem hadde gedaen aen seke(re) sijn erve die hij/
hult met scep(enen) brieven van loven(e) dair aff den dach alsoe hij/
seyde op heden diende inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
heeft hem ald(aer) op heden te rechte gep(rese)nteert al(daer) de voirs(creven) gielijs/
noch nyemant van sijne(n) wegen gecompar(er)t en es in sca(mpn)[o] julii/
sexta
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-30 by Xavier Delacourt