SAL7378, Act: R°3.2 (4 of 790)
Search Act
previous | next
Act R°3.2  
Act
Date: 1484-06-26

Transcription

2018-11-19 by Luc De Keersmaecker
Item goirdt van kessele wonen(de) te loven(en) inde dorpstrate/
in p(rese)ncia heeft gekint ende gelijdt gehave(n) te hebben en(de)/
ontfangen uuyt handen jacops van veertrijcke wouters/
maes ende wouters troyen de so(m)me van lx pet(er)s te/
liiii pl(a)c(ken) tstuck ende vijf mudden rox eens en(de) dat uuyt/
saken vanden gedinge dwelck de selve p(ar)tien tegen malca(n)d(ere)n/
gehadt hebben inde banck van berchsem va(n) eene(n) mudde/
corens erflijck dwelck de selve goirt alnoch opden dach va(n)/
heden heffen(de) is op zeke(re) goede te berchsem gelegen scelden(de)/
vanden lx pet(er)s en(de) v mudden rox volcomelijck quite en(de) va(n)/
allen ande(re)n costen die deselve goirt uuyt sak(en) vand(en) voirscr(even)/
gedinge soude moege(n) eysschen promitt(ens) null(atenus) alloqui sed/
war(andizare) cor(am) liefkenrode hoeve(n) junii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-30 by Xavier Delacourt