SAL7378, Act: R°32.2 (72 of 790)
Search Act
previous | next
Act R°32.2  
Act
Date: 1484-07-20

Transcription

2023-11-13 by Luc De Keersmaecker
Vanden questien en(de) geschillen die geweest sijn tusschen ja(m)marde/
de tilhou van wegen sijnd(er) wettig(er) kinde(re)n die hij heeft va(n)/
odilien wijlen mas docht(er) jans mas sijne(n) wive t(er) als aen/
legge(r) t(er) eend(er) en(de) colarde mas brued(er) d(er) voirsc(reven) wijlen odilien/
mas als verweerde(r) t(er) ande(r) sijden van zeke(re)n erfgoeden die/
de voirsc(reven) kinde(re)n en(de) colarde mas gebleve(n) en(de) gesuccedeert sijn/
vand(er) doot en(de) aflivich(eit) jans wijlen mas en(de) alijten wijlen maille/
fer oudevader en(de) oudemoed(er) der voirs(creven) kinde(re)n en(de) alle tgene/
des dair uut gesprote(n) es Hebben hen de selve(n) p(ar)tien ge/
submitteert en(de) gekeert int mi(n)lijck appointeme(n)t der segge(re)n/
hier ond(er) bescreve(n) Te weten(e) de voirs(creven) jamart van wegen/
sijnd(er) kinde(re)n in he(re)n jacoppe ja(m)mart prieste(r) en(de) de voirs(creven) colart/
mas in he(re)n colarde ja(n)ne colet prieste(r) in sulker vuege(n)/
dat de voirs(creven) segge(re)n huer uutsprake vanden voirs(creven) geschille/
want zij informatie van beyden p(ar)tien d(air)aff hebben doen/
sullen op dat zijs eens wordden bynne(n) drie dage(n) naistcomen(de)/
En(de) oft zijs niet en accordeerden sullen sij hue(r) gesc(ri)fte(n) voir scep(enen)/
van loven(e) ov(er)bringe(n) om een vo(n)nisse om den wijn d(air)aff te/
hebben(e) Promitt(entes) rat(um) cor(am) p abs(oloens) pynnock julii xx
ContributorsGreet Foblets
Moderated byGreet Foblets
Last update: 2016-12-06 by Xavier Delacourt