SAL7378, Act: R°7.2 (8 of 790)
Search Act
previous | next
Act R°7.2  
Act
Date: 1484-06-28

Transcription

2019-01-28 by Luc De Keersmaecker
Item es tusschen de voirs(creven) p(ar)tien in erfvorweerde(n) ondersproken/
en(de) bevorw(er)t wairt soe dat e(n)nich vand(en) voirs(creven) twee huyse(n) mette(n)/
toebehoirte(n) inde deylinge d(er) kinde(re)n willems wijle(n) de moer beg(re)pe(n)/
en(de) oick des voirs(creven) adams hooger belast wae(r) dan t(er) so(m)me(n) va(n)/
xxiiii stuv(er)s erflijck in eene(n) oft meer p(er)ceelen dat de voirs(creven)/
kinde(re) adam en(de) de gehuysschen malcande(re)n va(n) dien meer/
ter hant staen sele(n) en(de) dat hulpe(n) drage(n) en(de) afdoe(n) ende oft/
min gedroege dat sal den selve(n) p(ar)tien en(de) elk(en) va(n) dien/
te baten come(n) cor(am) eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-30 by Xavier Delacourt