SAL7378, Act: R°7.3 (9 of 790)
Search Act
previous | next
Act R°7.3  
Act
Date: 1484-06-26

Transcription

2019-03-22 by Luc De Keersmaecker
Item hebben de voirscr(even) p(ar)tien elc den ande(re)n geloeft soe/
v(er)re joes de moer brueder d(er) voirs(creven) adams en(de) lijsbetten die wel/
xxiiii jair en(de) meer buyte(n) lants en(de) ewech geweest heeft en(de)/
vand(en) welken zij gheene ky(n)nisse en hebbe(n) oft hij leven(de) oft/
doot es bynne(n) lants quame en(de) zijn kintsgedeelte hebbe(n)/
woude van dien te gelijcke laste te stane en(de) malcande(re)n/
dat te hulpe(n) dragen Ende insgelijx oick oft e(n)nich va(n)/
hen va(n) zijne(n) gedeelte voirs(creven) met rechte yet v(er)lore dat zij d(air)af/
oick malcande(re)n innestae(n) sele(n) altijt de kinde(re) des voirs(creven) wille(m)s/
alleene in huers vad(er)s stat staen(de) zond(er) voird(er) gelast te zijne eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-30 by Xavier Delacourt