SAL7378, Act: V°31.2-R°32.1 (71 of 790)
Search Act
previous | next
Act V°31.2-R°32.1  
Act
Date: 1484-07-20

Transcription

2023-10-25 by Luc De Keersmaecker
Item jan sone pirarts jad(is) le molnir wonen(de) te torbisoul/
in p(rese)ntia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te hebben(e)/
mits desen va(n) pelgrij(m)me ty(m)mermans als p(ro)cur(eur) en(de) rint/
meest(er) jonch(e)r liebrechts van meldert de coremolen desselfs/
jonch(e)rs gelegen te torbisoul voirs(creven) te houden en(de) te hebben/
van s(in)[te] jacops dach naistcomen(de) den t(er)mijn van drie ja(r)en/
lanck v(er)volgen(de) Elcx jairs om en(de) voe(r) xiii xiii mudden/
corens d(er) mate(n) va(n) loven(e) cu(m) va(n)no et penna te betalen(e)/
alle weken dadvena(n)t d(er) voirs(creven) xiii mudden en(de) leve(re)n op/
eene(n) solde(re) oft talsulker plecken als de voirs(creven) jonch(e)r oft sijn p(ro)cur(eur)/
den selve(r) molde(re) tot torbisoul voirs(creven) bewijsen sal quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
Item es vorweerde en(de) conditie dat de voirs(creven) molde(r) houden/
sal de voirs(creven) moele(n) opde conditie(n) inde leste pechtinge va(n)/
desen moele(n) begrepe(n) vand(er) daet (et)c(tera) febr(uarii) xxiii lestle/
den die jan de groingna tege(n) den selve(n) p(ro)cur(eur) genome(n)/
hadde En(de) sal de voirs(creven) mold(er) doen maken en(de) rep(ar)ere(n) van/
de selve molen van nootlijken wercke d(air) toebehoeven(de) altijt/
bij avijse vande(n) p(ro)cur(eur) des voirs(creven) jonch(e)rs en(de) des sal va(n) dien/
r(e)p(ar)atien cortsel en(de) afslach gebue(re)n aende(n) voirs(creven) pachte(n) van/
des hij alsoe dair aen v(er)leegt sal hebben En(de) oft inde
//
voirs(creven) molen e(n)nich gebreck wa(r)e va(n) steene(n) oft ande(re)n groote(n)/
werke alsoe dat de voirs(creven) molen stille moste staen soe sal/
de voirs(creven) jonch(e)r oft sijn procur(eur) d(air) van vanden pachte voirs(creven)/
nae advena(n)t vanden tijde sculdich sijn afslach te doene cor(am)/
pynnock tybe julii xx
ContributorsGreet Foblets
Moderated byGreet Foblets
Last update: 2016-12-06 by Xavier Delacourt