SAL7379, Act: R°123.3-V°123.1 (250 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°123.3-V°123.1  
Act
Date: 1485-10-14

Transcription

2019-07-08 by Veerle Verbruggen
It(em) meest(er) bartel(meeus) kyp licenciaet in loyen en(de) secretar(is) d(er)/
stadt va(n) loven(en) als p(ro)cur(eur) der weduwe(n) lodewijx wile(n)/
uuyt(er) helcht en(de) willem va(n) leefdale als p(ro)cur(eur) d(er) wed(uwen)/
meest(er) jans wijle(n) calaber t(er) eender en(de) henr(ick) steyman als/
p(ro)cur(eur) d(er) tafelen des heylichs gheest van sint mych(iel) te
//
loven(en) t(er) ande(r) zijden hebben hue(re)n dach van rechte/
uuytgestelt ende verlinct tot in donderdage naestcomen(de)/
om alsdan te dienen(e) gelijck dien op morgen gedient/
soude hebben cor(am) berghe vynck octobr(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-01-07 by Jos Jonckheer