SAL7379, Act: R°54.1-V°54.1 (97 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°54.1-V°54.1  
Act
Date: 1485-08-02

Transcription

2023-10-26 by Christine Vanthillo
It(em) jan willems lieuxtenant m(ijns) he(re)n smeyers te loven(e) ende/
jouffr(ouwe) ka(tli)[ne] coelners zijne huysvrouwe t(er) eender jan de naen/
en(de) joffr(ouwe) genofeve zijne huysvrouwe t(er) ande(r) zijden sijn met/
malcande(re)n ov(er)come(n) en(de) eenswoirden der pointen condicien en(de)/
vorweerden h(ier)nae bescreven die zij malcande(re)n geloeft hebbe(n)/
tonderhouden en(de) te voldoen(e) Inden yersten dat de voirscr(even)/
jan willems dat thoff vander wolfshage(n) met allen zijnen/
toebehoirte(n) ontfaen sal vanden hee(re)n en(de) hove(n) d(aer)aff tselve/
hoff rue(re)nde es tot zijne(n) en(de) zijnder huysv(rou)wen prouffite/
en(de) al zonder cost en(de) last jans de naen en(de) zijnd(er) huysvrouwe(n)/
In dwelck ontfange(n) de voirscr(even) jan de naen en(de) zijn huysv(rou)we/
huer geheel consent gedrage(n) hebbe(n) en(de) met desen draghen/
niet wederstaen(de) hue(re)n actien int(er)este en(de) rechte [vand(en) derdendeele] dat zij d(aer)inne/
soe [souden] moegen hebben uuyt saken vand(en) ottroye ons gened(ichs)/
he(re)n tsh(er)togen en(de) and(er)ssins hoe dat soude moegen wesen/
in e(n)niger wijs Welck consent van ontfanghe de selve/
jan de naen en(de) zij(n) huysvrouwe gedaen hebben mids den/
gheereeden pe(n)ni(n)gen van thien mudden core(n)s erflijck die/
de selve jan willems en(de) zij(n) huysvrouwe opden wissel van/
loven(e) gestelt heeft [hebben] tot behoeff desselfs jans de naen en(de) zij(n)d(er) huysv(rou)we(n)/
Ende mids oick der vestich(eit) die de selve jan willems en(de)/
zijn huysvrouwe den voirs(creven) janne den naen en(de) zijnd(er) huysv(rou)we(n)/
doen sulle(n) voir scepen(en) va(n) loven(e) vand(en) derdendeele vanden/
chijse vand(en) voirscr(even) goeden vand(er) wolfshage(n) gedragen(de) vijf/
clinckarts luttel min oft meer voir welke vestich(eit) te doen(e)/
henrick willems des voirs(creven) jans brued(er)s borghe is bleven/
Et duo p(ri)m(i)
Renu(n)cie(re)nde mids des(en) de voirscr(even) jan de/
naen en(de) zijn huysvrouwe(n) van alle(n) den rechte int(er)este ende/
actien die zij e(n)nichssins soude(n) moege(n) hebbe(n) in tderdendeel/
vand(en) voirs(creven) hove vand(er) h wolfshage(n) met alle(n) zijne(n) toebeh(oirten)/
Geloven(de) d(aer)aff ne(m)m(er)meer ae(n)tsprek(en) in ghene(n) rechte gheestelijck/
noch weerlijck mair d(aer)aff wara(n)t zij(n) ende voirde(r) vestich(eit)
//
te doen(e) voe(r) hoff en(de) hee(re) d(aer)aff de goede voirg(eruert) rue(re)nde/
zijn al t(er) maniss(en) d(er) voirs(creven) gehuyssche(n) en(de) zonder cost ende/
last des voirs(creven) jans de naen en(de) zijnder huysv(rou)wen cor(am)/
nausnyde(re) vynck augusti s(e)c(un)da
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Jos Jonckheer