SAL7379, Act: R°63.3-V°63.1 (117 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°63.3-V°63.1  
Act
Date: 1485-08-12

Transcription

2023-10-28 by Christine Vanthillo
It(em) want des(en) brieff va(n) eend(er) crone(n) erflijck spruyten(de) compt/
vanden ii cro(nen) erflijck die lod(ewijck) va(n) schouth(eit) schoutbroeck en(de) meer/
ande(re) bekinde(n) voir scepen(en) va(n) loven(e) januarii iiii[ta] li(br)[o] lxx in/
me(di)[a] came(r)a en(de) dande(r) cro(nen) erflijck van dien begonne(n) es af/
te quiten Soe es vorw(eer)de en(de) heeft geloeft de voirs(creven) joffr(ouwe)/
soe wan(n)neer huer de pe(n)ni(n)ge vander selver ande(r) crone(n) noch/
gebreken(de) voldaen sullen zijn dat zij dan den ouden brieff va(n)d(en)
//
voirscr(even) twee crone(n) erflijck den voirscr(even) pete(re)n woyts ov(er)geve(n)/
sal ende soe lange dat dat geschiet sal zijn sal de(n) selve(n)/
oude(n) brieff noch in hue(re)n handen bliven zonder arghelist/
cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-24 by Jos Jonckheer