SAL7379, Act: R°65.1-V°65.1 (124 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°65.1-V°65.1  
Act
Date: 1485-08-17

Transcription

2023-11-13 by Christine Vanthillo
Op tversueck dat jan van bolle gedaen heeft voe(r) den rade/
vander stat op en(de) tegen janne willems en(de) janne de naen als/
mo(m)bo(r)en huer(er) huysvrouwe(n) bege(re)nde de selve onderwese(n) oft bedwonge(n)/
te worde(n) met rechte dat zij hem daden behoirlijcke guedinge en(de)/
vestich(eit) vanden huysen geheete(n) cranenborch en(de) driebeen geleghen bij/
sinte pet(er)s kerchoff opden hoeck vander steenstrate(n) dwelck op/
hoge(n) vercocht was met uuytgane vand(er) brender keerse(n) en(de) vanden/
welke(n) hem den coop toebehoirde navolgen(de) d(er) cedulle(n) vanden selve(n)/
v(er)coope die hij den rechte ov(er)gaff hij was bereet va(n) zijnd(er) zijden/
te voldoene des de selve cedulle uuytwijsde d(aer)tege(n) de voirscr(even) jan/
en(de) jan bekinden den coop alsoe geschiet te zijne en(de) p(rese)nteerde(n) vestich(eit)/
te doen(e) navolgen(de) der selver Mair de voirscr(even) jan de naen sustineerde/
dat hij voe(r) deen helcht dbewint hebben soude vande(n) gedeelte/
joeskens coleners zijns zwag(er)s die soe hij hielt en(de) te meer stonden/
verstaen hadde aflivich was worde(n) buyte(n) lants Ende al en wa(r)e des/
niet soe behoude hem als mo(m)boir zijns wijfs soe wel de mo(m)borie/
toe vanden selve(n) joesken(e) en(de) zijne(n) gedeelte als den voirs(creven) ja(n)ne/
zijne(n) zwag(er) oft yema(n)t vremder en(de) was alsoe te vreden op dat/
joeskens p(ar)t half in zijne(n) hande quame voe(r) den selve(n) joesken(e)/
en(de) tv(er)vange(n) va(n) hem en(de) insgelijx voir wairscap en(de) genoech doen/
va(n) zijne(n) gedeelte e(m)mer? voe(r) deen helchte inne te stane en(de) hem/
te verlone(n) hij p(rese)nteerde oick d(aer)aff goede caucie en(de) borchtocht te/
stellen(e) den rechte genoech zijnde tot hondert crone(n) tsjaers en(de) meer/
gegoet zijnde Op dwelck de voirs(creven) jan wille(m)s r(e)pliceerde seyde/
dat hue(r) goede noch ware(n) ongedeylt en(de) hij en beg(er)de gheene mo(m)borie/
van joesken(e) oft zijne(n) goeden het en wa(r)e oick niet vueglijck dat/
zij beyde mo(m)bours en(de) p(ar)tie zijn souden soe elck va(n) hen in tstuck/
vander deylinge(n) en(de) hantplichtinge(n) va(n) elx gedeelte zij(n) moeste(n) ende/
versocht alsoe dat vander stat wege(n) den voirs(creven) joesten(e) mombours/
gestelt worde(n) d(aer)tege(n) zij hue(r) deylingen en(de) scheydinge(n) en(de) ande(r) ha(n)teri(n)g(en)/
huer(er) goede in joeskens stat doe(n) mochte(n) en(de) die va(n) joeste(n)s wegen/
en(de) als zij(n) mombore(n) de voirs(creven) guedinge met hen daden hopen(de)/
dat dat alsoe behoirde met meer reden(en) int lange bijde voirs(creven)/
twee gezwage(re)n elck om tot zijnd(er) meyni(n)ge(n) te comen(e) gealligeert
//
Es bijden rade vander stat get(er)mineert en(de) uuytgesproke(n) datme(n) de(n)/
voirscr(even) janne van bolle navolgen(de) der cedulle(n) vand(er) come(n)scap gued(inge)/
en(de) vestich(eit) doen sal Ende zij(n) voirts bij den selve(n) rade geordineert/
en(de) gestelt goirt vand(en) berge en(de) peter vand(er) hoeve(n) om als mo(m)bours/
vand(en) voirs(creven) joesken(e) en(de) zijnder goede en(de) inden name desselfs de/
voirscr(even) guedinge te doen(e) mette(n) ande(re)n d(aer)aen cleven(de) en(de) dbewint/
van desselfs joeskens gedeelte va(n) alle(n) zijne(n) goeden op goede/
rekeni(n)ge te hebben(e) Ende soe wie vand(en) kinde(re)n hem mede v(er)lone(n)/
wilt int genoechdoe(n) en(de) wairscap va(n) joeskens gedeelte dien/
salmen tot zijnder ontlastinge(n) joeskens gedeelte vand(er) rinte(n) hem/
comen(de) va(n) des(en) goeden v(er)oblige(re)n en(de) tonderpande stelle(n) In cons(ili)[o]/
op(idi) augusti xvii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-24 by Jos Jonckheer