SAL7379, Act: R°69.1 (131 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°69.1  
Act
Date: 1485-08-20

Transcription

2023-11-19 by Christine Vanthillo
Want h(er) peter renir als geleyt nae deser stat recht tot alle(n) den/
goeden beyde have en(de) erve robbeerts de pyroy soe waer die geleg(en)/
zijn hem oft woute(re)n va(n) boeve(n)rode d(er) stat bode in zijne(n) name alle/
de selve goede heeft doe(n) leve(re)n met br(iev)[en] gescr(even) aenden meye(re) va(n)d(er)/
gheten oft zijne(n) stedehoude(re)n te raetshove(n) en(de) dach va(n) rechte/
doen bescheyden den selve(n) geleyden robberde oft hij tege(n) de/
leveringe yet hadde wille(n) allege(re)n Tot welk(er) dage op hed(en)/
dienen(de) als ten verstreken(en) dage de selve robbert noch p(ro)cur(eur)/
va(n) zijne(n) wege(n) gecompareert en is den voirs(creven) p(ro)cur(eur) trecht/
voirt versueken(de) Soe v(er)re dat de scepen(en) va(n) loven(e) t(er) maniss(en)/
smeyers gewese(n) hebbe(n) voir een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck/
heeft gebleken bij rappoirte? des voirs(creven) meyers de voirscreven/
execucie gesciet te zijne datme(n) de(n) voirs(creven) geleyde(n) vand(en) voirs(creven) goed(en)/
houde(n) soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde scep(en) br(iev)[en] en(de) leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scep(en) comen is eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-24 by Jos Jonckheer