SAL7379, Act: R°69.2 (132 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°69.2  
Act
Date: 1485-08-20

Transcription

2023-11-16 by Christine Vanthillo
Want jan de hont als procur(eur) der weduwe(n) henr(ix) wile(n) vand(en) ynde/
geleyt zijnde tot alle(n) den goeden beyde have en(de) erve wille(m)s va(n)/
hugairden wair die gelege(n) zij(n) hem oft tyboute(n) steenwegs d(er) stat/
bode in zijne(n) name alle de selve goede heeft doe(n) leve(re)n en(de) dach/
va(n) rechte doe(n) bescheyde(n) de(n) selve(n) willem(me) al met br(iev)[en] va(n)d(er)/
stat gescr(even) aenden meye(re) va(n) w(er)chte(r) oft zijne(n) stedehoud(ere) oft/
hij tege(n) de leveringe yet hadde wille(n) alleg(ere)n Tot welken/
dage op heden dienen(de) als ten v(er)streken(en) dage de selve wille(m)/
noch procur(eur) va(n) zijne(n) wege(n) gecompareert en is den voirs(creven)/
geleyden trecht voirt v(er)sueken(e) Soe v(er)re dat de scepen(en) va(n)/
loven(e) t(er) maniss(en) smeyers gewese(n) hebben voir een vo(n)nisse/
nae dat hen behoirlijck heeft geblek(en) de voirs(creven) leveri(n)ghe/
en(de) dach bescheydinge gesciet te zijne wair de wed(er)p(ar)tie va(n)d(en)/
geleyde(n) niet en compareerde voe(r) de(n) opstane smeyers en(de) der/
scepen(en) datme(n) den voirs(creven) geleyde(n) vand(en) voirs(creven) goeden houde(n) soude/
inde macht va(n) zijne(n) beleyde scep(en) br(iev)[en] en(de) leveringe(n) alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) is In scampno cor(am) scabinis/
aug(usti) xx/
/ Latijns addendum/
[Vacat] de ma(nda)[to]/
joh(annis) de hont/
p(ro)cur(atoris) q(ua)r(e) (con)te(n)tat(us)/
est ut patet/
in add(ucti)[o(n)e] p(re)ceden(ti)?
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-24 by Jos Jonckheer