SAL7379, Akte: V°110.3 (225 van 813)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°110.3  
Act
Datum: 1485-10-06

Transcriptie

2018-11-09 door Veerle Verbruggen
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat golijn vander to(m)men wonen(de) te/
grymbergen heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht/
procu(r)acie ende auc(tori)teyt pauwels oliviers joesen nijs/
ada(m)me van cav(er)chon janne van thiene(n) willem(me) scheltiens/
weve(r) janne vander paelt den jongen en(de) janne clisse(n) aut/
alle zijn saken questien ende geschillen die hij alsnu uutstaen(de)/
heeft oft namaels hebbe(n) sal moege(n) alle zijn jairguld(en)/
schulden opcomi(n)gen ende v(er)valle(n) goede beruerlijck ende/
omberuerlijck wair die gelegen zijn oft bevonden moege(n)/
worden te v(er)ware(n) te mane(n) teysschen opte bue(re)n en(de) tontfa(n)g(en)/
d(air)voe(r) te pande(n) te daghen te beleyde(n) (et)c(etera) in mel(iori) for(ma)/
promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am) tybe burg(imagistr)[o]/
vynck scabinis octobr(is) vi
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-01-05 door Jos Jonckheer