SAL7379, Act: V°113.1 (233 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°113.1  
Act
Date: 1485-10-08

Transcription

2018-11-09 by Veerle Verbruggen
Want aelbrecht tants als p(ro)cur(eur) d(er) weduwe(n) wille(m)s/
wijlen couwens geleyt zijnde nae deser stadt recht tot alle(n)/
den goeden beyde have en(de) erve h(er) robbeerts lonijs p(ri)est(er)s ende/
m(ar)griete(n) noyens zijnd(er) maerten wair die gelegen zij(n) hem oft/
d(er) weduwe(n) alle deselve goede heeft doen leve(re)n met andr(ie)sse/
van voshem vorste(r) en(de) dach va(n) rechte doe(n) bescheyde(n) den selve(n)/
h(er) robbeerde en(de) zijnder maerten oft zij tegen de selve leveri(n)ge/
yet hadden willen allige(re)n tot welke(n) daghe deselve p(er)sone/
noch procur(eur) van hue(re)n wegen gecompareert en zijn den/
voirs(creven) p(ro)cur(eur) trecht voirt versuekende soe v(er)re dat de/
hee(re)n scepen(en) va(n) loven(en) t(er) manissen smeyers gewesen hebbe(n) voir/
een vo(n)nisse nae dat hen behoirlijck heeft gebleken bij/
rappoirte des voirs(creven) vorsters de voirs(creven) leveringe en(de) dach/
bescheydinge geschiet te zijne wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
geleyden niet en compareert voe(r) den opstane tsmeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den voirscr(even) geleyden vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van zijnen beleyde scepen(en)/
brieve(n) ende leveringen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen is in scampno cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-01-05 by Jos Jonckheer