SAL7379, Act: V°113.2,R°115.1 (234 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°113.2,R°115.1  
Act
Date: 1485-10-08
LanguageNederlands

Transcription

2019-02-06 by Veerle Verbruggen
Nae dien dat qui(n)ten baers ultima septembr(is) lestlede(n) geloefde/
voir goessen(e) tybe borg(er)meester tonderhouden ende te voldoen(en)/
al tgene des tusschen hem en(de) otten vanden velde gep(ro)nu(n)cieert/
ende uuytgesproken soude worden bynne(n) acht dage naestc(omende)/
bijden segghers tusschen hen genome(n) aangaen(de) den gescille(n)/
tusschen hen uutstaende soe zijn op heden come(n) voir/
scepen(en) van loven(en) h(ier)naebescr(even) hughe van udekem ende/
willem p(ate)r n(oste)r hen seggende segg(er)s te wesen des voirs(creven)/
ottens ende jan van udekem en(de) ghijsbrecht va(n) holsbeke/
hen seggende segg(er)s des voirscr(even) qui(n)tens ende hebben/
hue(r) eendrachtige uuytsprake gedaen op alle geschille(n)/
tusschen de p(ar)tien voirscr(even) underlinge uuystaene(n) beyde va(n)/

//
come(n)scapen injurien ende allen ande(re)n saken totten daghe/
toe van heden tusschen hen wesende inder manie(re)n h(ier)nae/
volgende te weten(e) dat de voirs(creven) qui(n)ten den voirs(creven) otten/
geve(n) ende betale(n) sal xxii r(inssche) guld(en) te xx stuv(er)s tstuck iii pl(a)c(ken)/
voer den stuve(r) d(air)aen de selve(n) quiten(e) corte(n) sulle(n) twee cro(nen)/
eens te xxiii stuv(er)s tstuck iii pl(a)c(ken) p(ro) st(uver) ende voirt/
sal hem d(air)aen noch corte(n) deen helcht van alle(n) den gelaghen/
die om des(er) saken wille verdroncken zijn en(de) trest d(er) bliven(de)/
vand(en) voirscr(even) xxii r(inssche) guld(en) sal de voirs(creven) qui(n)ten hem betale(n)/
half te kersmesse naestcomen(de) en(de) half te paesschen d(air)nae/
volgende quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) berge vynck octobr(is) viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1 [helemaal onderaan de pagina]
Date: 1486-04-15
LanguageNederlands

Transcription

2019-02-06 by Veerle Verbruggen
It(em) otte vand(en) velde heeft gekint ontfang(en) te hebbe(n) de pe(n)ni(n)ge h(ier) bove(n)/
geruert int geheele behalve(n) vijftich st(uvers) eens d(air)mede no va(n) welk(en) pe(n)i(n)g(en) jan/
va(n) udek(em) als geleyt de zijne getoge(n) heeft en(de) de selve tselve otte dande(r) ap(ri)lis/
xv lxxxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-01-05 by Jos Jonckheer