SAL7379, Act: V°125.4 (252 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°125.4  
Act
Date: 1485-10-18

Transcription

2019-02-06 by Veerle Verbruggen
It(em) jan de hont als p(ro)cur(eur) jans hanckarts en(de) he(n)r(ick) zijns/
zoens heeft he(m) op heden te rechte gep(rese)nteert tege(n) ja(n)ne/
tzelen va(n) gestele int lant va(n) luydick in sca(m)p(n)[o] oct(obris) xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-01-07 by Jos Jonckheer