SAL7379, Act: V°130.4-R°131.1 (262 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°130.4-R°131.1  
Act
Date: 1485-10-21

Transcription

2019-02-13 by Veerle Verbruggen
Item de voirscr(even) drie leste p(er)sone(n) te weten(e) bauduin he(n)ri/
giele mas en(de) raes duquesne hebben malca(n)de(re)n geloeft
//
oft e(n)nich van hen drien voe(r) de voirscr(even) lijfpen(sien) gepraemt/
worde dat in dien gevalle elck den ande(re)n vand(en) derden/
deele van dien beyde van principale(n) en(de) pachte t(er) stant/
stae(n) sal ende hem tselve derdendeel mette(n) derdendeele/
vanden costen uuyt reycken restitue(re)n ende betale(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-01-07 by Jos Jonckheer