SAL7379, Act: V°55.1 (100 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°55.1  
Act
Date: 1485-08-04

Transcription

2023-10-17 by Christine Vanthillo
Item machtelt spechts weduwe jacops wijle(n) vander vesten/
in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijt dat hue(r) bij ja(n)ne cappart schouth(eit)/
van cu(m)ptich afgequijt zij(n) ende gelost alsulke twee sacke/
core(n)s als hue(r) bij testame(n)te meest(er) jans wile(n) va(n) ov(er)wynghe/
en(de) zijns wijfs totter selv(er) machtelden live gemaect en(de) gelaten/
worden aen en(de) op de goede inder voirs(creven) satisfactien ende/
wairscape begrepe(n) mids der so(m)men va(n) xxiii r(insche) g(ulden) die zij/
d(aer)aff bekint gehave(n) te hebbe(n) Scelden(de) va(n) dien en(de) allen/
achterstellige(n) rinte(n) d(er) selver volcomelijck quite den voirs(creven) ja(n)ne/
cappart de voirs(creven) goede en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de)/
promitt(ens) null(atenus) alloqui cor(am) nausnyde(re) vynck aug(usti) iiii[ta]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Jos Jonckheer