SAL7379, Act: V°56.2 (101 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°56.2  
Act
Date: 1485-08-06

Transcription

2023-10-17 by Christine Vanthillo
Allen den ghene(n) dat jouffr(ouwe) katlijne va(n) langrode wed(uwe)/
jans wilen de witte cu(m) tutore heeft geconst(itueert) geset volcome(n)/
macht p(ro)cu(r)acie en(de) auct(ori)teyt gegeven he(re)n diericke heykens/
canonick d(er) kerken van sinte goedelen te bruessele clause va(n)/
heyst gerard(e) duys pauwelse oliviers joh(ann)ese heyms joh(ann)ese/
de vos en(de) janne de hont aut Alle hue(r) sak(en) questien en(de)/
geschillen die zij alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) sal/
moege(n) Alle hue(r) schulden in mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) tybe burg(imagistr)[o] naus(nydere) vynck scabinis aug(usti) vi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Jos Jonckheer