SAL7379, Act: V°63.2 (118 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°63.2  
Act
Date: 1485-08-12

Transcription

2023-10-30 by Christine Vanthillo
Item meester jan vive(n)giez cyrurgij(n) die gecureert heeft woute(re)n/
vander biest molde(r) van alsulken quetsue(re)n als hem gedaen hadde/
jan de witte de jonge heeft ov(er)gegeve(n) en(de) geconsenteert en(de)/
gheeft met dese(n) ov(er) pete(re)n beyart secretar(is) d(er) stat va(n) loven(e)/
dat den selve(n) pete(re)n volge(n) en(de) betaelt worden alsulke pe(n)ni(n)gen/
als de selve meest(er) jan verdient heeft aend(en) voirs(creven) woute(re)n te/
cureren in afcortingen va(n) tghene des de voirs(creven) meest(er) jan den/
voirscr(even) pete(re)n sculdich is van scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) behalve(n)/
dat de voirscr(even) peter niet tegenstaen(de) desen consente he(m) altijt/
sal moege(n) behulpe(n) met zijne(n) scepen(en) brieve(n) en(de) gelueften die/
hij vand(en) voirs(creven) meest(er) janne en(de) zijne(n) wive heeft Ende des/
voirs(creven) es heeft de voirscr(even) wout(er) toegeseght t(er) stont den voirs(creven)/
ja(n)ne de witte te w(er)cke(n) en(de) te rechte te stellen ende de/
betalinge d(aer)aff den voirscr(even) pete(re)n te doen(e) hebbe(n) en(de) nyema(n)de/
anders cor(am) tybe burg(imagistr)[o] et plu(r)ibus aliis de cons(ili)[o] aug(usti) xii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-24 by Jos Jonckheer