SAL7379, Act: V°64.3 (122 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°64.3  
Act
Date: 1485-08-16

Transcription

2023-10-30 by Christine Vanthillo
Item de voirs(creven) moeder en(de) docht(er) p(rim)us ema(ncipa)[ta] en(de) met consente/
als voe(r) hebben geloeft ind(ivisim) dat zij de voirs(creven) goede uuytgedaicht/
hebben(de) met rechte op dat niet geschut en wort zij die meest(er)/
ja(n)ne vander biest erflijck uuytgeve(n) en(de) ov(er)goede(n) sulle(n) inden/
selve(n) rechte d(aer)inne zij die uuytgedaicht sulle(n) hebbe(n) behalven/
hen d(er) selver huer(er) rinten op de selve goede inden selve(n) rechte/
soe zij die hadden voe(r) den selve(n) uuytdagen(e) Ende oick behalve(n)/
hen alle(n) hue(re)n costen die zij d(aer)inne e(n)nichssins uuyt te legge(n)/
sulle(n) hebbe(n) zij ware(n) va(n) rechte oft ande(re) zoe hen nochta(n)s/
erge(re)ns inne te v(er)lone(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-24 by Jos Jonckheer