SAL7379, Act: V°65.3-R°66.1 (125 of 813)
Search Act
previous | next
Act V°65.3-R°66.1  
Act
Date: 1485-08-17

Transcription

2023-11-09 by Christine Vanthillo
Item de voirscr(even) abt ende co(n)ventuale no(m)i(ni)bus q(ui)bus sup(ra) hebbe(n)/
geconsenteert als vand(er) helicht vand(en) vi holl(andsche) g(ulden) erflijck die den
//
voirscr(even) godsh(uyse) a(n)no lxvii m(ar)cii xxx voir scepen(en) va(n) loven(e) beset/
werden bij jouffr(ouwen) katlijne(n) vanden meersberghe weduwe claes/
wile(n) van sinte goerix na(tuer)lijck als tocht(er)sse en(de) rase van grave(n)/
en(de) jouffr(ouwen) lijsbette(n) van sinte gorix zijnder weerdy(n)nen als erflied(en)/
opde woeni(n)gen mette(n) huysen dair naest inde craechovestrate/
neven de goede wouters van rillair met eene(n) huysken(e) dair acht(er)/
uuytgaen(de) inde hevelstrate en(de) op meer ande(re) goede inden selve(n)/
brieve begrepen Welke helicht te quiten stont bynnen twee/
jaire(n) doen v(er)volgende oft die was bevorw(er)t erflijck te blive(n)/
zonder quiten contra(r)ie den ordinan(cien) en(de) statuyte(n) vander stadt/
dat der selver condicien niet tegenstaen(de) en(de) die gelijck vo(r)e/
contrarieert de(n) statuyte(n) vander stat voirs(creven) die lossingen vand(er) selv(er)/
helicht behoirlijck en(de) nae recht vand(er) stat sal moegen gebue(re)n/
en(de) geschien als den besitte(re)n d(er) onderpande(n) gelieve(n) sal cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-24 by Jos Jonckheer