SAL7380, Act: R°1.2-V°1.1 (1 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°1.2-V°1.1  
Act
Date: 1486-06-24
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-02 by Marc Stynen
Item jorijs de meye(re) zone wijle(n) jans nu ter tijt wonen(de) ind(er) stat/
van ghend heeft geloeft reyne(re)n vander moele(n) van hoeye de/
so(m)me van xxxiiii pont groote vlemsch te weten(e) de xiiii pont/
gr(oote) vl(emsch) d(aer)aff op sinte gielijs dach naestcomen(de) thien pont gr(oote)/
vlemsch te kersmesse d(aer)nae volgen(de) ende de leste thien pont/
gr(oote) vl(emsch) te paesschen d(aer)nae vervolgen(de) te betale(n) en(de) telken/
t(er)mijne als vervolchde schout Met alsulke(r) condicie(n) alsoe v(er)re/
als de voirs(creven) jorijs e(n)nige vanden voirs(creven) t(er)mijne(n) liet overgaen?/
ombetaelt den tijt va(n) vier oft vijf dage(n) dat dan de geheele/
so(m)me voirscr(even) gevallen sal wesen geloven(de) ende sweren(de) de/
voirscr(even) jorijs de meye(re) bij zijnder trouwe(n) en(de) ee(re)n ende bij eede/
bij hem d(aer)toe lijflijck ten heyligen gedaen bij stave(n) gielijs/
de vos vorst(er)s m(ijns) gened(ichs) he(re)n in deser stat va(n) loven(e) de/
voirs(creven) so(m)me wel en(de) lieflijck te betale(n) en(de) te voldoe(n) als/
voirscr(even) steet en(de) elken t(er)mij(n) op eene pene oft banduyn van
//
twee pont gr(oote) vl(emsch) half tot behoeff van onse(n) gened(igen)/
hee(re) ende half tot behoeff vande(n) hee(re) daer onder de/
selve jorijs bevonden sal worde(n) cor(am) tybe thenis junii xxiiii
ContributorsWalter Winnelinckx , Jan Boncquet
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-04-03 by Agata Dierick