SAL7380, Act: R°110.3 (239 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°110.3  
Act
Date: 1486-10-05
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-02 by Jef Willemsens
Want walterus braken als geleydt nae des(er) stadt recht voir/
sijn wettich gebreck uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e)/
tot alle(n) den goede(n) beyde have en(de) erve jans bercx en(de)/
laur(eys) wijlen gherincx soe wair die gelegen sijn hem met/
brieve(n) va(n) des(er) stadt gescr(even) aende(n) meye(r) van arschot oft/
sijne(n) stadhoude(r) alle de selve goede behoirl(ic) heeft doen/
leve(re)n en(de) den voirs(creven) ja(n)ne en(de) d(er) weduwen des voirs(creven) wilen/
laureys dach van rechte oft zij hen tege(n) de leveri(n)ge hadde(n)/
willen oppone(re)n doen besceyden te (com)pare(re)n inde banc voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) ald(aer) sij noch p(ro)cur(eur) va(n) hue(re)n/
wegen niet gecompar(er)t en sijn den voirs(creven) geleydden (com)pare(re)nde/
en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en) va(n) loven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij resc(ri)pte va(n) gorijse/
va(n) borchove(n) vorste(r) te langdorp voirs(creven) ond(er) sijn hantteeken/
behoirl(ic) hadde gebleken de voirs(creven) executie geschiet te sijne/
gewesen voir een vo(n)nisse soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie vande(n)/
geleydden niet en q(ua)me ten opstane smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
dat men den selve(n) geleydden vande(n) voirs(creven) goede(n) houden/
soude inde macht va(n) sijne(n) scep(enen) br(ieven) beleyde en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir hen come(n) is in scampno octobr(is) v
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-27 by Claire Dejaeger