SAL7380, Act: R°118.4-V°118.1 (253 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°118.4-V°118.1  
Act
Date: 1486-10-16
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-13 by Jef Willemsens
It(em) henrick oliviers wonen(de) te glymes heeft genome(n) en(de) bekint/
genome(n) te hebben(e) van h(er) willem(me) puttaert capellaen tsinte/
pet(er)s te loven(e) alle alsulken lande pachten en(de) rinte(n) als toebe/
hoiren den outae(re) van s(in)[t] jan ewa(n)gelisten te glymes des voirs(creven)/
he(re)n willems soe wair die goede gelegen sijn Te houden te/
hebben va(n) s(in)[t] andriesmisse naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) ix
//
jae(re)n lanck deen nae dande(r) sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx jairs/
d(aer)enbynnen om en(de) voe(r) vier mudden corens en(de) een half mudde/
t(ar)wen d(er) mate(n) van loven(e) pag(abilis) cu(m) vanno et pe(n)na s(in)[te]/
andriesmisse apostels te betalen(e) en(de) te loven(e) ten huyse/
des voirs(creven) he(re)n willems los en(de) vry te leve(re)n quol(ibet) ass(ecutu)[m] Es/
vorweerde dat de voirs(creven) henr(ick) oliviers jairlijcx dragen en(de)/
betalen sal alle de lasten vanden messen te betalen(e) beden chise(n)/
uute(n) goeden gaen(de) en(de) alle ande(re) alsoe in tijts dat d(aer)aff gheen/
scade en come en(de) oft d(aer)aff e(n)nige scade gebuerde die sal/
henr(ick) moete(n) betalen behalve(n) placet en(de) absen(cien) sal her willem/
tsijne(n) laste drage(n) Sal oic de wynne de lande wynne(n) werve(n)/
en(de) mesten gelijck reengenoote(n) bove(n) en(de) benede(n) cor(am) boxhoe(re)n liefk(enrode)/
octobris xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-27 by Claire Dejaeger