SAL7380, Act: R°150.2 (298 of 877)
Search Act
previous | next
Act R°150.2  
Act
Date: 1486-11-07
LanguageNederlands

Transcription

2021-05-01 by Jef Willemsens
Want claes van zellair als geleyt nae des(er) stadt recht voir/
sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
tot allen den goeden have en(de) erve jans van borre soe wair/
die gelege(n) sijn hem met ja(n)ne marisses vorste(r) alle de/
selve goede behoirl(ic) heeft doen leve(re)n en(de) den selve(n) ja(n)ne/
dach besceyden te (com)pare(re)n inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(e) oft hij he(m) tege(n) de leveri(n)ge hadde willen oppone(re)n/
ald(aer) hij op heden als ten v(er)streken(en) dage van rechte hem niet/
geopponeert en heeft den voirs(creven) geleydden (com)pare(re)nde en(de)/
trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben scep(enen) va(n) loven(e) t(er) maniss(en)/
smeyers gewesen voir een vo(n)nisse nae dat hen bij cleernisse(n)/
des voirs(creven) vorsters behoirl(ic) hadde gebleken de voirs(creven)/
leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge geschiet te sijne ten huyse/
des voirs(creven) jans dat men den voirs(creven) geleydden vande(n)/
voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht va(n) sijne(n) scepen(en)/
brieve(n) beleyde en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen)/
comen es In scampno p(rese)ntib(us) om(n)ib(us) scab(inis) dempt(is) boxh(oren)/
thenis nove(m)br(is) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-03 by Claire Dejaeger