SAL7380, Act: R°157.2 (314 of 877)
Search Act
previous | next
Act R°157.2  
Act
Date: 1486-11-14
LanguageNederlands

Transcription

2021-05-08 by Jef Willemsens
Want h(er) jan de ponte canonick d(er) kercken van s(in)[te] pet(er)s te luydick/
als geleyt nae des(er) stat recht uut crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) tot allen den goede(n) have en(de) erve jasp(er)s en(de) diericx/
cost gebruede(re)n soe wair die gelegen sijn voir gebreck/
va(n) betalinge(n) en(de) bewijssenisse(n) va(n) viii mudde(n) t(ar)wen erffpachts/
hem met brieve(n) va(n) des(er) stadt gescr(even) aende(n) meye(r) va(n) s(in)[t] jans/
gheest oft sijne(n) stadhoude(r) alle de selve goede behoirl(ic) heeft/
doen leve(re)n oft cornelijse reyns des(er) stadt bode in sijne(n)/
name en(de) dach va(n) rechte doen besceyde(n) den selve(n) gebruede(re)n/
te (com)pare(re)n alh(ier) inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) oft/
sij he(n) tege(n) de leveri(n)ge hadde(n) wille(n) oppone(re)n tot welken/
daghe noch oic op hede(n) als ten v(er)streken(en) dage va(n) rechte sij/
niet ge(com)par(er)t en sijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wege(n) den voirs(creven)/
geleydden (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben/
scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij raporte/
des voirs(creven) boden behoirl(ic) hadde gebleken de voirs(creven) executie/
geschiet te sijne gewesen voir een vo(n)nisse waer de voirs(creven)/
gebruede(re)n niet en come(n) ten opstane des meyers en(de) d(er) scep(enen)/
dat men alsdan den voirs(creven) geleydden vande(n) voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht va(n) sijne(n) scep(enen) brieve(n) beleyde/
en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es in/
scampno p(rese)ntib(us) om(n)ib(us) scab(inis) nove(m)br(is) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-03 by Claire Dejaeger