SAL7380, Act: R°236.2 (455 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°236.2  
Act
Date: 1487-01-11
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-02 by Jef Willemsens
Want her henrick van wittham he(re) tot bout(er)shem (et)c(etera) ridde(r) als geleyt/
voir sijn wettich gebreck nae des(er) stat recht uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) totte(n) allen den goede(n) henr(icx) de stijghe(re)/
willems vanden kerchove en(de) jacops vand(er) me(re)n have en(de) erve soe/
wair die gelege(n) sijn hem met brieve(n) van des(er) stat gescr(even) tot/
v(er)sueke va(n) hem aende(n) meye(r) van vilvorden oft sijnen stadhoude(r)/
van duysborch alle de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n En(de) den/
voirs(creven) p(er)sone(n) d en(de) ande(re)n hande aende voirs(creven) goede hebben(de) dach/
van rechte te (com)pare(re)n inde banc alh(ier) voir meye(r) ende scepen(en)/
van loven(e) heeft doen besceyden oft sij hen tege(n) de selve leveringe/
wilden opponeren Aldair sij noch oic op heden als ten dage/
van rechte tot hede(n) v(er)streken [niet] gecompar(er)t en sijn noch p(ro)cur(eur)/
van hue(re)n wege(n) en(de) ph(ilip)s vanden breyne als p(ro)cur(eur) vanden/
voirs(creven) he(re)n henricke (com)pare(re)nde trecht voirt v(er)sochte Soe/
wesen scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers voir een/
vo(n)nisse nae dat hen bij cleernissen va(n) gielijse eveloege bode/
van des(er) stat behoirlijc hadde gebleken de leveri(n)ge en(de) dachbesceydi(n)ge/
voirs(creven) geschiet te sijne soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie vanden/
voirs(creven) geleydden niet en q(ua)me ten opstane des meyers ende/
vanden scep(enen) dat men den selven geleyde(n) houde(n) soude inde macht/
van sijnen scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) come(n) es in scampno januarii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus