SAL7380, Act: R°237.3-V°237.1 (459 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°237.3-V°237.1  
Act
Date: 1487-01-12
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-03 by Jef Willemsens
It(em) jacop vlas heeft gelooft arnde hanckart soe v(er)re den/
selve(n) arnde bynnen jairs en(de) sesse weken nae d(er) gued(inge)/
die hij van janne van borre ontfangen heeft va(n) eene(n)/
boend(er) lants gelegen neven tcloester van p(er)cke boven den/
careelhove(n) e(n)nich belet geschiede alsoe dat he(m) die goede/
met rechte afgewonnen wordde en(de) ontogen dat hij dan/
in dien gevalle den selve(n) arnde uutreycken betale(n) en(de) resti/
tue(re)n sal xx r(inssche) gul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuck ende sesse halste(re)n
//
corens eens der maten van loven(e) cor(am) hoeven thenis/
scabinis januarii duodecima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus