SAL7380, Act: R°249.1 (484 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°249.1  
Act
Date: 1487-01-223
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-16 by Jef Willemsens
Nae dien dat jacop van musen(e) voir seke(re) scult va(n) xxx st(uvers)/
ende eene(n) halve(n) met behoirlijke(n) rasteme(n)te gevolcht heeft/
op seke(re) pe(n)ni(n)ge(n) wesen(de) onder merten gielijs toebehoiren(de)/
henr(icke) kelderma(n) die den selve(n) jacoppe de voirs(creven) schult/
wettichlijc sculdich was als van seke(re)n vleessche en(de) waren/
ende de voirs(creven) vervolvi(n)ge vande(n) voirs(creven) rasteme(n)te/
behoirlijck gesciet sijn geweest als dat gebleke(n) is bij/
rapporte jans marissens dyene(r) die tselve gecleert heeft/
op sijne(n) eedt voir meye(r) ende scepen(en) Naeden welck(en)/
de voirs(creven) jacop met vo(n)nisse d(er) selver scepen(en) t(er) maniss(en)/
smeyers gewese(n) es tot sijnder verificatie(n) die welke hij/
op heden gedaen heeft ten heilige(n) soe dat behoirde/
totter so(m)me(n) voirs(creven) sonder cost ende co(m)me(r) Dair op de/
voirs(creven) scepen(en) des voirts vgemaent sijnde bijde(n) meye(r) ten/
versueke desselfs jacops die te kynne(n) gaff dat de voirs(creven)/
henr(ick) keld(er)man vluchtich was ende niet te vinden(e) hebben/
gewes(en) naede voirhandelinge ende rastame(n)te bij he(m) gedae(n)/
dat hem sijne wettige scult voirs(creven) met coste en(de) met co(m)me(r)/
aen de gerasteerde pe(n)ni(n)g(en) volge(n) en(de) trecke(n) sal Behalve(n)/
ofter yet overde dat hij dat wederkee(re)n sal d(aer) dat behoirt/
ende ofter gebrake dat hij dat volge(n) sal met r(e)chte in/
scampno ja(nua)[rii] xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus