SAL7380, Act: R°313.2 (621 of 904)
Search Act
previous | next
Act R°313.2  
Act
Date: 1487-03-06
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-05 by Jef Willemsens
Want willem pierart als geleyt nae des(er) stat recht/
voir sijn wettich gebreck uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve/
symoens va(n) herbaix en(de) va(n) he(re)n ja(n)ne sijns brued(er)s/
soe wair die gelege(n) sijn hem met brieve(n) van des(er)/
stadt gescr(even) aende(n) meye(re) va(n) herbaix oft sijne(n) stad/
houde(re) alle de selve goede behoirl(ic) heeft doen leve(re)n/
en(de) den voirs(creven) gebruede(re)n dach va(n) rechte doen be/
sceyden te compare(re)n inde banc voir meye(re) ende/
scepen(en) va(n) loven(e) oft sij hen tege(n) de voirs(creven) leveringe/
hadden willen oppone(re)n ald(aer) sij niet gecompar(eer)t en/
sijn noch nyema(n)t van hue(re)n wege(n) den voirs(creven) geleydden/
compare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben/
scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manissen smeyers gewesen voir een/
vo(n)nisse nae dat hen bij raporte gielijs eveloege/
d(er) stadt bode behoirl(ic) hadde gebleken de voirs(creven) exe/
cutie geschiet te sijne soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie/
vande(n) geleydden niet en compar(eer)de ten opstane/
des meyers en(de) d(er) scepen(en) dat men den voirs(creven) geleyd/
den vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht van/
sijne(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) come(n) es in scampno m(ar)tii vi
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2023-10-22 by Nick Van den Broeck