SAL7380, Act: R°313.3-V°313.1 (622 of 904)
Search Act
previous | next
Act R°313.3-V°313.1  
Act
Date: 1487-03-06
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-05 by Jef Willemsens
Want obeert drabbekier als geleyt nae des(er) stadt recht/
voir sijn wettich gebreck uut crachte va(n) scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve jans wijlen/
de hont soe wair die gelege(n) sijn hem met brie/
[vacat] vorste(re) alle de selve goede bynne(n) d(er) stat/
en(de) vrijheyt van loven(e) gelege(n) behoirlijc heeft doen leve(re)n/
en(de) d(er) wed(uwen) desselfs wijlen jans dach van rechte doen/
besceyde(n) te compare(re)n inde banc voir meye(re) en(de) scepen(en)/
van loven(e) oft sij huer tege(n) de voirs(creven) leveri(n)ge hadde
//
willen oppone(re)n tot welken dage sij niet gecompar(eer)t en/
sijn noch p(ro)cur(eur) va(n) hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden (com)pa/
re(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en) van/
loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij cleernissen/
des voirs(creven) vorsters behoirl(ijc) hadde gebleken de voirs(creven) exe/
cutie geschiet te sijne gewesen voir een vo(n)nisse dat/
men den voirs(creven) geleydden vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude/
inde macht va(n) sijne(n) scepen(en) brieve(n) alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) come(n) es in sca(m)pno m(ar)tii vi
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2023-10-22 by Nick Van den Broeck