SAL7380, Act: R°316.2 (629 of 904)
Search Act
previous | next
Act R°316.2  
Act
Date: 1487-03-07
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-02 by Jef Willemsens
It(em) de voirs(creven) hubrecht ema(ncipa)[t(us)] et de (con)sensu utsup(ra) cornelijs/
vanden borchove(n) sijn stiefvader en(de) sijn weerdynne hebben/
gelooft ind(ivisim) den voirs(creven) cornelijse vand(er) moelen en(de) sijnd(er)/
weerdynne(n) alse voir dapotheke specerie en(de) allet ghene/
dat den wynckel toebehoirt soe de selve hubrecht dat/
vande(n) selve(n) gehuyssche(n) over heeft en(de) ontfangen met/
stucken en(de) p(or)ceelen bij taxacien van geswoirne(n) vand(en)/
ambachte van antweerpen met namen hubrechte lau/
warts en(de) janne d(er) kinde(re)n inde catte de so(m)me van/
acht hondert lxviii r(inssche) gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck te wete(n)/
c xxviii r(inssche) gulden(en) d(air)aff inde sinxen merct tantwerpe(n)/
naistcomen(de) c xxviii r(inssche) gulden(en) d(air)aff inde bamisse/
merct dair nae sond(er) middel v(er)volgen(de) en(de) alsoe voirt/
telken d(er) selv(er) mercte(n) sesse mercte(n) alles due(re)nde c/
xxviii r(inssche) gulden(en) d(air)aff tot dat de voirs(creven) so(m)me/
volbetailt sal sijn te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Et p(ri)m(us)/
cor(am) tybe thenis m(ar)tii vii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus