SAL7380, Act: R°316.4-V°316.1 (630 of 904)
Search Act
previous | next
Act R°316.4-V°316.1  
Act
Date: 1487-03-07
LanguageNederlands

Transcription

2022-03-31 by Jef Willemsens
Met vorweerden eve(n)verre de voirs(creven) cornelijs sijn/
stiefvad(er) sijn wijff oft hue(re) goede gepraemt wordden/
vand(er) voirs(creven) borchtocht het wa(r)e voir de voirs(creven) huere/
vanden huyse oft oic voir voir de voirs(creven) payen
//
oft e(n)nige van dien en(de) tallen tijden niet gelost en wordden mair/
d(aer)aff yet gelden moeste(n) dat de selve cornelijs en(de) sijn wijf/
tallen tijde(n) alse dat gebuerde dat soude(n) moegen verhalen/
aen den selve(n) hubrechte en(de) sijn goede tegewoirdich ende/
toecomen(de) met allen costen va(n) rechte oft ande(re) die sij d(aer)/
o(m)me gedaen oft geleden hadden in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus