SAL7380, Act: R°34.1 (76 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°34.1  
Act
Date: 1486-07-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-20 by Jef Willemsens
Want h(er) jan rethema(n)s priest(er) als geleyt nae des(er) stadt recht voir/
sijn wettich gebreck uut crachte va(n) scep(enen) br(ieven) van loven(e) tot allen/
den goede(n) have en(de) erve baudewijns en(de) gheerts van beetse [gebruede(re)n] soe wair/
die gelegen sijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even) aenden meye(r)/
van goidsenhove(n) oft sijne(n) stadhoude(r) alle de selve goede behoirl(ic)/
heeft doen leve(re)n en(de) den selve(n) gebruede(re)n dach van rechte doen/
besceyden te compare(re)n inde banc voir meye(r) en(de) scep(enen) va(n) loven(e)/
ald(aer) sij niet en compar(er)den noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven)/
geleydden compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe hebben scep(enen)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij raporte tyebouts/
des(er) stadt boden behoirlijc hadde gebleken de voirs(creven) executie gesciet/
te sijne gewesen voir een vo(n)nisse dat men den voirs(creven) ge/
leydden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
sijne(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir hen come(n) es In scampno julii xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-08 by Agata Dierick