SAL7380, Act: R°34.2-V°34.1 (77 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°34.2-V°34.1  
Act
Date: 1486-07-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-21 by Jef Willemsens
Want her jan maroton deken van geldenake die met scep(enen)/
brieve(n) van loven(e) houdt en(de) besidt eene rinte van xxiiii/
mudden corens d(er) mate(n) va(n) s(in)[t] truden erfpachts op seke(re) goede/
en(de) onderpande begrepe(n) in eend(er) gued(inge) dair aff tregister oft/
prothocol scr es in des(er) came(re)n libro lxxxiiii aprilis xv/
hem met eene(n) br(ieve) van des(er) stadt gescr(even) aend(en) baillui van/
ha(n)nut oft sijne(n) stadhoude(r) alle de voirs(creven) goede en(de) ond(er)/
pande mette(n) vruchte(n) d(aer) op staen(de) oft liggen(de) en(de) mette(n)/
ande(re)n haeflijcke(n) goede(n) den p(ro)p(ri)etarijse toeb d(er) selv(er) ond(er)pa(n)de/
toebehoe(re)nde behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) dach va(n) rechte/
doen besceyden jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) va(n) haller hue(re)n wynne en(de)/
ande(re)n te (com)pare(re)n inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
oft sij hen d(aer) tegen hadde(n) willen oppone(re)n Tot welken dage/
nyema(n)t van hen gecompar(er)t en es noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wege(n)/
den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
Soe hebben scepen(en) van loven(e) gewesen voir een vo(n)nisse t(er)/
manissen smeyers nae dat hen bij resc(ri)pte jans do(m)martin/
bailluys va(n) ha(n)nuyt voirs(creven) ond(er) sijn hantteeken behoirlijck/
hadde gebleken de leveri(n)ge en(de) dachbesceydi(n)ge als voe(r)/
geschiet te sijne dat men den voirs(creven) he(re)n ja(n)ne vande(n)
//
voirs(creven) goeden en(de) ond(er)panden mette(n) vruchte(n) en(de) have(n) voirs(creven) houde(n)/
soude inde macht van sijne(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n) van loven(e)/
alsoe v(er)re alst noch voir hen comen es In scampno julii xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-06 by Claire Dejaeger